3-0-expandlist_foundation-studies-(2)_850x200

Foundation for Islamic Studies and Science

The Foundation for Islamic Studies Program is a full time Pre-University Program governed under the Department of Higher Education, Ministry of Education.  The duration of the program is two (2) semesters and 1 special semester.


Entry Requirement

M0710

 

Asasi Pengajian

Islam dan Sains

 

Aliran Sains

 

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia dengan mendapat sekurang-kurangnyaGred B dalam EMPAT (4) matapelajaran berikut :

 • Bahasa Arab
 • Bahasa Inggeris
 • Mathematics
 • Additional Mathematics

 

dan

 

Mendapat kepujian denganGred Bpada peringkat SPM dalam salahSATU (1)mata pelajaran berikut:

 

 • Pendidikan Islam
 • Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah
 • Pendidikan Syariah Islamiah
 • Tasawwur Islam

 

 

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnyaGred Bpada peringkat SPM dalamTIGA (3)mata pelajaran berikut:

 • Physics
 • Chemistry
 • Biology
 • Sains Pertanian /Information & Communication Technology/ Lukisan Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan
Last Update: August 17, 2018

COMPARE PROGRAMMES