(603) 7967 5821 / 5800 pasum@um.edu.my

Kakitangan Bahagian Matematik

Home / Bahagian / Matematik / Kakitangan Bahagian Matematik

Head of Department Of Mathematics

ROHAYATIMAH BINTI MUHAMMAD TAHIR

LECTURER

SHAHIZAT BIN AMIR

LECTURER

MOHD ZAHURIN BIN MOHAMED KAMALI

LECTURER

NORSIAH BINTI HASHIM

LECTURER

YONG ZULINA BINTI ZUBAIRI

LECTURER

RUHAILA BINTI MD. KASMANI

LECTURER

NORLI ANIDA BINTI ABDULLAH

LECTURER

AHMAD SYAFADHLI BIN ABU BAKAR

LECTURER

SITI FATIMAH BINTI HASSAN

LECTURER

NORHASLINA BT KAMARULZAMAN

LECTURER

NOR ARTISHAM CHE GHANI

EDUCATION SERVICES OFFICER

FAKHRULROZI BIN HUSSAIN

EDUCATION SERVICES OFFICER

RAIHAN BINTI ZAINUDIN

EDUCATION SERVICES OFFICER

RAIHA SHAZWEEN BINTI REDZUAN

EDUCATION SERVICES OFFICER

HISHAM SAFUAN BIN MOHAMAD SUKRI

EDUCATION SERVICES OFFICER

AHMAD ZAKI BIN MOHAMAD AMIN

EDUCATION SERVICES OFFICER

AMIRUL MOHAMAD KHAIRI BIN MANNAN

EDUCATION SERVICES OFFICER

JEDZRY FADZLIN BIN JALALUDDIN

Last Updated: 28/07/2021