(603) 7967 5821 / 5800 pasum@um.edu.my

Subjects Chemistry

Home / Bahagian / Kimia / Prospek Subjek

BAHAGIAN KIMIA

Bahagian Kimia, Pusat Asasi Sains Universiti Malaya diketuai oleh seorang Pengerusi Bahagian, lapan orang Pensyarah, enam orang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, tujuh orang Pembantu Makmal dan tiga orang Pembantu Operasi. 

 

Bahagian Kimia menawarkan lima subjek kepada pelajar-pelajar Aliran Hayat, Aliran Fizikal, Asasi Pengajian Islam dan Sains (APIdS) dan Rancangan Persediaan Khas ke Jepun. Kesemua subjek ini diajar menggunakan Bahasa Inggeris sebagai medium pengajaran.

Berikut adalah subjek-subjek yang ditawarkan:

 1. FAD1005: CHEMISTRY 1 (Pelajar Aliran  Hayat, Fizikal dan APIdS)

 2. FAD1006: CHEMISTRY 2 (Pelajar Aliran  Hayat, Fizikal dan APIdS)

 3. FAD1007: CHEMISTRY 3 (Pelajar Aliran  Hayat, Fizikal dan APIdS)        

 4. FAD1008: CHEMISTRY 4 (Pelajar Aliran  Hayat dan Fizikal)

 5. FAE1007: CHEMISTRY 1 (Pelajar RPKJ)

Pelajar-pelajar lepasan Pusat Asasi Sains Universiti Malaya berpeluang melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda di Universiti Malaya dan universiti-universiti di seluruh Malaysia dalam bidang-bidang berikut

 1. Perubatan

 2. Pergigian

 3. Bioperubatan

 4. Farmasi

 5. Kejururawatan

 6. Sains Kesihatan

 7. Kejuruteraan

 8. Sains

 9. Sains dengan Pendidikan

 10. Sains Komputer

 11. Teknologi Maklumat

 12. Seni bina

 13. Pengurusan Hartanah

Last Updated: 19/07/2021