(603) 7967 5821 / 5800 pasum@um.edu.my

Pengenalan

Home / Bahagian / Fizik / Prospek Subjek

BAHAGIAN FIZIK

Bahagian Fizik Pusat Asasi Sains Universiti Malaya diketuai oleh seorang Pengerusi Bahagian, sepuluh orang Pensyarah, enam orang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP), enam orang Pembantu Makmal dan seorang Pembantu Operasi. 

 

Bahagian Fizik menawarkan lima kursus kepada pelajar-pelajar Aliran Hayat, Aliran Fizikal, Asasi Pengajian Islam dan Sains (APIDS) dan Rancangan Persediaan Khas ke Jepun (RPKJ). Kesemua kursus ini diajar menggunakan Bahasa Inggeris sebagai medium pengajaran.

Berikut adalah kursus-kursus yang ditawarkan:

 1. FAD1009: FIZIK 1 (Pelajar Aliran Hayat, Fizikal dan APIDS)

 2. FAD1010: FIZIK 2 (Pelajar Aliran  Hayat, Fizikal dan APIDS)

 3. FAD1011: FIZIK 3 (Pelajar Aliran  Hayat, Fizikal dan APIDS)        

 4. FAD1012: FIZIK 4 (Pelajar Aliran  Hayat, Fizikal dan APIDS)

 5. FAE1005: FIZIK 1 (Pelajar RPKJ)

Berikut juga akan topik-topik utama yang dirangkumi oleh setiap kursus yang ditawarkan:

FAD1009 (FIZIK 1)

 • Mekanik – Gerakan Linear: Kinematik dan Dinamik

          Mechanics – Linear Motion: Kinematics and Dynamics

 • Mekanik – Gerakan Putaran

Mechanics – Circular Motion

 • Kegravitian

Gravitation

 • Statik

Statics

FAD1010 (FIZIK 2)

 • Keadaan Jirim

States of Matter

 • Bendalir

Fluids

 • Optik

Optics

 • Gerakan Harmonik Mudah

Simple Harmonic Motion

 • Gelombang

Waves

 • Gelombang Optik

Optics Wave

 • Bunyi

Sound

 

FAD1011 (FIZIK 3)

 • Fizik Moden

Modern Physics

 • Elektrostatik

Electrostatics

 • Keelektrikan

Electricity

FAD1012 (FIZIK 4)

 • Kemagnetan

Magnetism

 • Keelektromagnetan

Electromagnetism

 • Haba

Heat

 • Termodinamik

Thermodynamics

FAE1005 (FIZIK 1)

 • Mekanik – Gerakan Linear: Kinematik dan Dinamik

Mechanics – Linear Motion: Kinematics and Dynamics

 • Mekanik – Gerakan Putaran

Mechanics – Circular Motion

Last Updated: 19/07/2021