Facilities

Dewan Kuliah & Auditorium
  • Dewan Kuliah Utama (DKU)
Kapasiti 700 orang dalam 1 sesi program, berhawa di
ngin, dilengkapi dengan LCD projektor, komputer, visualizer dan OHP. Sistem audio dikawal oleh sistem audio pasang siap. Keluasan pentas 23’ x 7’ dengan ketinggian 1’ dan mempunyai 4 pintu laluan keluar.dewan kuliah utama
  • Dewan Kuliah A
Kapasiti 300 orang dalam 1 sesi program, berhawa dingin, dilengkapi dengan komputer, visualizer dan OHP. Sistem audio dikawal oleh sistem audio pasang siap. Keluasan pentas 23’ x 8’ dengan ketnggian 1’ dan mempunyai 4 pintu laluan keluar. dewan A

  • Auditorium
Kapasiti 600 orang dalam 1 sesi program, berhawa dingin, dilengkapi dengan LCD projektor, komputer, visualizer dan OHP. Sistem audio dikawal oleh sistem audio pasang siap. Keluasan pentas 33’ x 12’ dengan ketinggian 3’dan mempunyai 4 pintu laluan keluar.
auditorium
Bilik Seminar & Mesyuarat
  • Bilik Mesyuarat PASUM
Mampu menampung 40 orang dalam satu-satu masa atau program. Berhawa dingin.
Kemudahan projektor atau slaid bagi yang ingin menggunakan Microsoft Powerpoint atau ‘transparency’ sewaktu mesyuarat.

mesyuarat

  • Bilik Perbincangan
Terletak ditingkat 4 Kompleks PASUM. Berkapasiti 30 orang, berhawa dingin dan dilengkapi dengan LCD projektor.

perbincangan

  • Bilik Seminar
Mampu menampung 50 - 70 oraNg dalam satu - satu masa atau program. Berhawa dingin. Kemudahan projektor atau slaid bagi yang ingin menggunakan Microsoft Powerpoint atau ‘transparency’ sewaktu seminar.
seminar
 
Last Update: July 26, 2018